När du handlar hos oss på Inspirechic.com anger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress och i vissa fall även personnummer och telefonnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för garantiärenden eller försäkringar. Personnummer krävs för kreditupplysning vid tecknande av abonnemang och i de fall du väljer att betala via faktura eller delbetalning. E-postadressen behöver vi bl.a. för att bekräfta order/leveranser, men den kommer även fungera som användarnamn nästa gång du handlar i vår Internetshop.

Personuppgiftsansvarig är 
Inspirechic.com som registrerar, lagrar och använder personuppgifter såsom t.ex. namn, i förekommande fall personnummer, adress och köpinformation. Inspirechic.com tillför och uppdaterar sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för en effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn, adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Behandling av uppgifterna kan ske av vix bolag och ev. samarbetspartners.

Kund äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos oss. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det 
Inspirechic.com att vidta rättelseåtgärder. Kund har rätt att motsätta sig att hans/hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid vi åtar oss att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till vår Kundservice. Du kan också be Inspirechic per epost att göra förbättringar, tillägg, eller att göra andra justeringar, vilka skall behandlas av Inspirechic.com så snart som möjligt.

 

Säkerhet

All överföring av användarinformation mellan sidan och vårt affärssystem sker genom säkrad SSL-kryptering med certifikat från VeriSign. Ditt lösenord skyddas dessutom genom en kraftfull hash-algoritm (en form av kryptering). Kassaflödet är säkrat och ingen information kan ändras eller komma ut.